Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ – за период мерења од 08 h 03.06.2021.-08h 07.06.2021.године

Датум објаве: 08-06-2021

Измерене концентрације основних загађујућих материја у ваздуху (SО2, NO2 и чађи) на мерним местима „Коста Новаковић“(центар града) и „Путеви“(саобраћајна зона), у Чачку, за период мерења од 08 h 03.06.2021.-08h 07.06.2021.године, не прелазе граничне и толерантне вредности за 24 h, према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС бр.11/2010, чл.15).