Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

OБАВЕШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ – ПРЕПОРУКЕ

Датум објаве: 21-01-2021

На основу резултата мерења фракција суспендованих честица на мерном месту „Коста Новаковић у Чачку, у периоду за прве три недеље јануара, констатујемо тенденцију раста PM 2,5 (измерене високе вредности) и прекорачену граничну и толерантну вредност за 24 h за фракцију PM 10.