Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

OБАВЕШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ – ПРЕПОРУКЕ

Датум објаве: 21-02-2024

На основу резултата мерења фракција суспендованих честица PМ 2,5 на мерном месту „Коста Новаковић у Чачку, у периоду од 08.12.2023.-21.01.2024., констатујемо повећање просечних дневних концентрација, као и суспендованих честица PM10 у периоду од 20.12.2023.-23.01.2024.