Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

OБАВЕШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ – ПРЕПОРУКЕ

Датум објаве: 06-01-2022

На основу резултата мерења фракција суспендованих честица PM10 и PМ 2,5 на мерном месту „Коста Новаковић у Чачку, у периоду од 25.12.2021., констатујемо тенденцију раста обе фракције.