Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

Oтпадни гас (емисија) и амбијентални ваздух

Радно време:
радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт
Тел:032/310-346
emisija@zdravljecacak.org

Oтпадни гас (емисија)

Завод за јавно здравље Чачак обавља теренска узорковања и испитивања отпадних гасова за шта поседује компетентан кадар и опрему. Компетентност особља је доказана кроз успешно учешће у међународним PT активностима.

Поседује сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS CEN/TS 15675:2009 ( 01-118 ) као и Дозволу за мерење емисије из стационарних извора загађивања издату од Министарства пољопривреде и заштите животне средине на основу кога је Завод за јавно здравље Чачак овлашћен за послове мерења квалитета ваздуха и мерење емисије из стационарних извора загађивања. (бр.353-01-02025/2016-17 од 20.10.2016 )

Референтне методе испитивања:

 • Кисеоник (O2) - SRPS EN 14789:2017 (1) ;
 • Одређивање водене паре - SRPS EN 14790:2017 (1) ;
 • Азотови оксиди (NO2) - SRPS EN 14792:2017 (1) ;
 • Угљен-моноксид (CO) - SRPS EN 15058:2017 (1);
 • Сумпор-диоксид (SO2) - SRPS ISO 7935:2010 (1) ;
 • Угљен-диоксид (CO2) - SRPS ISO 12039:2011 (1) ;
 • Мерење брзине и запреминског протока - SRPS ISO 10780:2010 (1) ;
 • Одређивање димног броја - SRPS B.H8.270:1968 (повучен) (1) ;
 • Одређивање прашкастих материја (гравиметрија) - SRPS ISO 9096:2010(1) ;
 • Одређивање прашкастих материја – ниских концентрација (гравиметрија) - SRPS EN 13284-1:2017 (1).

(1)Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/ТS 15675:2009 и (узорковање)

Приликом анализе отпадних гасова користимо најсавременију опрему:

 • Aутоматски гасни анализатор Horiba PG-350E ;
 • Aутоматски гасни анализатор MRU Industrial ;
 • Aпарат за изокинетичко узорковање прашкастих материја произвођача Tecora и др. .
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena

Амбијентални ваздух

Лабараторија овлашћена за анализу ваздух амбијента :

 • Садржај сумпор-диоксида;
 • Азот-диоксида ;
 • Чађи;

Испитивање таложних материја :

 • Електропроводљивост, Ph, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, калцијум, магнезијум укупне растворне и нерастворне материје ;
 • Садржај суспендованих честица PM 2.5, PM 10 и тешки метали ( Ac, Pb, Cd, Ni у PM 10 ).

higijena
higijena
higijena

Квалитет ваздуха

Дневни подаци о квалитету ваздуха

Месечни подаци о квалитету ваздуха за град 

ЧАЧАК

Мерно место

Коста Новаковић

Путеви

Горњи Милановац

Мерно место

Т. Матијевића бр.4


Аутоматска станица/сатни подаци

Погледајте

Архива