Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Oрганизациона шема

РУКОВОДСТВО:

Директор:

др Аксентије Тошић, спец.епидемиологије

Помоћник директора за медицинске послове:

др Давор Обренић, спец.епидемиологије

Главни техничар Завода за јавно здравље Чачак:

Марија Даниловић, виша медицинска сестра

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ
Начелник:

др Љиљана Миловановић,спец. социјалне медицине

Шеф одељења за промоцију здравља:

др Данијела Парезановић,спец. социјалне медицине

Главни техничар:

Ружица Шулубурић,виши санитарни техничар

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ
Начелник:

др Давор Обренић, спец.епидемиологије

Шеф одељења за контролу и превенцију заразних болести:

др Ана Мишовић, спец.епидемиологије

Главни техничар:

Марија Даниловић, виша медицинска сестра

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
Начелник:

др Милка Левајац, спец.хигијене

Шеф одељења за хигијену и хуману екологију:

др Милка Левајац, спец.хигијене

Шеф одељење за санитарну хемију са екотоксикологијом:

Јелена Видојевић, спец. токсиколошке хемије

Шеф одељења за санитарну микробиологију:

др Данка Јовановић, спец. микробиологије

Главни техничар:

Горан Живковић, виши санитарни техничар

ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
Начелник:

др Татјана Бошковић, спец. микробиологије

Главни техничар:

Милијанка Перишић, санитарни еколошки техничар

СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Шеф оељења за Опште, правне и техничке послове:

Биљана Радовановић Ружичић, дипл. правник

Шеф одељења за економско финансијске послове:

Слађана Радовић, дипл.економиста