Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Сертификати

***

Акредитационо тело Србије доделило је Заводу за јавно здравље Чачак, Центру за хигијену и хуману екологију 2005. године Сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање бр: 01-118, јер је утврђено да Лабораторија испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. Акредитационо тело Србије је по оцењивању обављеном у Центру за хигијену и хуману екологију током 2016.год. донело одлуку бр.472/2016 да Лабораторија испуњава захтеве за периодична мерења емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675.

***