Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Центар за контролу и превенцију болести

Начелник центра: Др Давор Обренић спец.епидемиологије
Радно време:
радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт:
Тел: 032/310-365
еpidemiologija@zdravljecacak.org

О центру

 • Евидентирање, обраду и анализу пријављених случајева обољевања од заразних као и болести од већег социјално медицинског значаја – вођење регистара за малигна обољења, дијабетес и акутни коронарни синдром;
 • Стално праћење појаве и кретања заразних болести и периодично извештавање;
 • Предузимање мера за спречавање, рано откривање, сузбијање и гашење епидемија заразних болести;
 • Откривање и евиденција клицоноштва и надзор над клицоношама до обескличења;
 • Епидемиолошки надзор над повратницима из земаља у којима су регистроване карантинске, тропске заразне и паразитарне болести;
 • Прегледи лица под здравственим надзором (санитарни прегледи); Опширније
 • Пружање стручно методолошке помоћи здравственим установама у изради планова и реализацији Програма имунизација .

Дистрибуција стручно методолошког упутства о имунизацији здравственим установама, контрола извођења имунизације на терену

 • Успостављање мониторинга хладног ланца, чувања и транспорта вакцина од произвођача до корисника;
 • Информисање путника пред одлазак у иностранство ;
 • Имунизација против hepatitisa B по епидемиолошким индикацијама;
 • Спровођење програма спречавања и сузбијања интрахоспиталних инфекција;
 • Дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију;
 • Контролу ефикасности процеса суве и влажне стерилизације биолошким методом;
 • Саветовалиште за сексуално преносиве болести (ДПСТ) – средом од 15 до 17 часова у Дому здравља Чачак, канцеларија бр. 28 , ул. Веселина Миликића бр.7 . Опширније