Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Историјат

Завод за јавно здравље Чачак, своје организационе зачетке има у 1967. години и то као ХЕС у оквиру Медицинског центра Чачак.

Од 1979. године своју делатност превентивне здравствене заштите обавља у оквиру ООУР-а Медицинског центра Чачак у коме егзистира до 31.12.1983. године. Од 01.01.1984. године улази у састав Регионалног завода "Др Никтополион Чернозубов" за подручје међуопштинске регионалне заједнице Краљево. Почев од 01.07.1990.године Завод постаје самостална здравствена установа, чији оснивач је прво била општина Чачак, од 26.07.1992. године Влада Републике Србије, а од 1996. године Министарство здравља. На основу Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05) Завод се пререгистровао Одлуком Владе Републике Србије о оснивању Завода за јавно здравље Чачак, 2006.год.

Данас Завод за јавно здравље прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке, појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.