Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Санитарни прегледи

Пријем материјала:
радним данима (пон-пет) 7 – 10 часова
Издавање санитарних књижица:
радним даном (пон-пет) од 13:30-15 часова
Пријем захтева за издавање предрачуна:
Teл: 032/340-735
epidemiologija@zdravljecacak.org
Документа:

Обавештење:

За обављање санитарног прегледа потребно је припремити:

Попуњену санитарну књижицу:

 1. Име и презиме ;
 2. Година рођења ;
 3. Број личне карте ;
 4. Место пребивалишта ;
 5. ЈМБГ ;
 6. ФОТОГРАФИЈА .

* Понети узорак столице (копрокултура)

Напомена:

Бочице за узорак столице су бесплатне и можете их преузети у Дому здравља Чачак, канцеларија бр: 28 , ул. Веселина Миликића бр.7.

Обавезан здравствени преглед обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, а врши се ради спречавања појаве заразних болести, а у складу са важећом Законском регулативом("Сл.гласник РС", бр. 125/2004).

Ко подлеже обављању здравствених прегледа?

Здравственом прегледу подлежу лица запослена на пословима:

 • Јавног снабдевања водом за пиће
 • Производње, промета и услуживања животних намирница
 • Исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица
 • Здравствених прегледа, лечење и нега болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности на одељењима са повећаним ризиком од заразе
 • Пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.)
 • Производњe лекова и козметичких средстава

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

Где се обавља здравствени преглед?

 • У просторијама Центра за контролу и превенцију болести у Дому здравља Чачак, канцеларија бр. 28 , ул. Веселина Миликића бр.7.
 • У организацији наручиоца (терен).