Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Дезинфекција Дезинсекција Дератизација

Дезинфекција:

Подразумева примену одговарајућих мера у циљу уништавања инфективних агенаса ван тела, директним излагањем деловању хемијских или физичких средстава.

Дезинсекција:

Подразумева примену физичког или хемијског процеса за уништавање или уклањање непожељних инсеката (артропода), присутних у животној средини која окружује човека.

Дератизација:

Подразумева уништавање штетних глодара.

Процесе дезинфекције, дезинсекције и дератизације изводе техничари едуковани за ове послове, са важећим Сертификатом, који се обнавља сваке године, у складу са Законом. Све активности се обављају у складу са Процедуром извођења ДДД-а, по стандарду SRPS ISO 9001:2008 са пратећом документацијом.

У раду се примењују високо квалитетни препарати са пратећим решењима за стављање у промет издатим од стране надлежних органа и одговарајућим сертификатима.

Услуге:

 • Санитарна обрада без лабараторијских анализа ( некомплетна санитарна обрада);
 • Комплентна санитарна обрада са лабараторијском анализом;
 • Дезинфекција просторија
  1. Контактна метода по m2;
  2. Аеросолом метода по m2;
 • Дезинфекција саобраћајних средстава;
 • Дезинфекција људског леша – гроба;
 • Дезинсекција ( сузбијање бубашваба, мрава ) по m2 стана;
 • Дезинсекција површина објеката у m2;
 • Дератизација на ужем подручју града по једном третману стамбене зграде
  1. до 4 стана, по стану;
  2. од 5 до 10 станова, по стану;
  3. од 11 до 30 станова, по стану;
  4. преко 30 станова, по стану;
 • Дератизација пословних просторија ( површине у m2 ).