Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

Анализа водa, хране и предмета опште употребе

Радно време:
Санитарна хемија (пон-пет) 7 – 17 часова
Санитарна микробиологија (пон-пет) 7 – 20 часова
Контакт
Телефони:032/326-343 - Санитарна хемија
Телефони:032/310-335 - Санитарна микробиологија

Санитарна хемија: sanhem@zdravljecacak.org
Санитарна микробиологија: sanmik@zdravljecacak.org

Сензорска, физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде за пиће , минералних вода, површинских и отпадних вода, вода за рекреацију применом стандардних метода испитивања.

 • Aнализа катјона и анјона ;
 • Aнализа метала (применом ААS са техником пламена, хидрида и графита) ;
 • Aнализа THM и резидуа пестицида(GC-ECD) ;
 • Aнализа уља и масти (FTIR) ;
 • Одређивање микроорганизама (E.coli и колиформних бактерија, Pseudomonas aeruginosa, стрептокока фекалног порекла, сулфиторедукујућих клостридија) .

Испитивање квалитета и безбедности хране (млека и млечних производа, млинских и пекарских производа, анализа меда, воћа-поврћа и производа, готових јела, дијететских производа и суплемената, освежавајућих безалкохолних пића) за следеће параметере:

 • Енергетска вредност (садржај масти, протеина, угљених хидрата) ;
 • Садржај тешких метала (As, Hg, Pb, Cd) ;
 • Резидуа пестициде (органохлорних , органофосфорних) ;
 • Конзерванси и вештачки заслађивачи (бензојева и сорбинска киселина, сахарин, ацесулфам К, аспартам) ;
 • Параметри квалитета хране ;
 • Микробиолошки параметри (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia Coli, Enterobacteriaceae, коагулаза позитиван Staphylococcus, одређивања броја квасаца и плесни, сулфиторедукујуће спорогене анаеробне бактерије) ;
 • Брисеви површина из производног простора за параметер Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae и укупан број микроорганизама.

Здравствена исправност предмета опште употребе:

Mикробиолошки параметри:

 • Откривање Salmonella spp. ;
 • Коагулаза позитивних стафилокока Escherichia Coli ;
 • Укупан број микроорганизама .

Хемијски параметри:

 • Садржај метала у козметици ;
 • Специфична миграција метала из дечјих играчака, посуђa и пробора, амбалаже... ;
 • Укупна нискомолекулска органска и неорганска миграција из вештачких маса ;
 • Анализа хартије и картонa .