Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Анализа водa, хране и предмета опште употребе

Радно време:
Санитарна хемија (пон-пет) 7 – 17 часова
Санитарна микробиологија (пон-пет) 7 – 20 часова
 • Захтев за обављање услуге - храна, поу, бука, емисија
 • Захтев за обављање услуге отпадних вода
 • Захтев за лабораторијско испитивање вода
 • Контакт
  Телефони:032/326-343 - Санитарна хемија
  Телефони:032/310-335 - Санитарна микробиологија

  Санитарна хемија: sanhem@zdravljecacak.org
  Санитарна микробиологија: sanmik@zdravljecacak.org

  Сензорска, физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде за пиће , минералних вода, површинских и отпадних вода, вода за рекреацију применом стандардних метода испитивања.

  • Aнализа катјона и анјона ;
  • Aнализа метала (применом ААS са техником пламена, хидрида и графита) ;
  • Aнализа THM и резидуа пестицида(GC-ECD) ;
  • Aнализа уља и масти (FTIR) ;
  • Одређивање микроорганизама (E.coli и колиформних бактерија, Pseudomonas aeruginosa, стрептокока фекалног порекла, сулфиторедукујућих клостридија) .

  Испитивање квалитета и безбедности хране (млека и млечних производа, млинских и пекарских производа, анализа меда, воћа-поврћа и производа, готових јела, дијететских производа и суплемената, освежавајућих безалкохолних пића) за следеће параметере:

  • Енергетска вредност (садржај масти, протеина, угљених хидрата) ;
  • Садржај тешких метала (As, Hg, Pb, Cd) ;
  • Резидуа пестициде (органохлорних , органофосфорних) ;
  • Конзерванси и вештачки заслађивачи (бензојева и сорбинска киселина, сахарин, ацесулфам К, аспартам) ;
  • Параметри квалитета хране ;
  • Микробиолошки параметри (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia Coli, Enterobacteriaceae, коагулаза позитиван Staphylococcus, одређивања броја квасаца и плесни, сулфиторедукујуће спорогене анаеробне бактерије) ;
  • Брисеви површина из производног простора за параметер Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae и укупан број микроорганизама.

  Здравствена исправност предмета опште употребе:

  Mикробиолошки параметри:

  • Откривање Salmonella spp. ;
  • Коагулаза позитивних стафилокока Escherichia Coli ;
  • Укупан број микроорганизама .

  Хемијски параметри:

  • Садржај метала у козметици ;
  • Специфична миграција метала из дечјих играчака, посуђa и пробора, амбалаже... ;
  • Укупна нискомолекулска органска и неорганска миграција из вештачких маса ;
  • Анализа хартије и картонa .