Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Бука

Радно време:
радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт
Тел: 032/310-345, 310-346
zdravlje@zdravljecacak.org
higijena@zdravljecacak.org

Завод за јавно здравље Чачак је акредитована и овлашћена организација од стране Министарства заштите животне средине за мерење буке у животној средини (бр. 353-01-04369/2022-03 од 21.11.2022 ).

Мерење буке у животној средини се врши на захтев корисника услуга или на основу решења Инспекције за заштиту животне средине у коме се налаже мерење буке у складу важећим прописима.

Референтне методе испитивања:

  • SRPS ISO 1996-1:2019 – 1 Акустика - Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини -
    Део 1: Основне величине и процедуре оцењивања;
  • SRPS ISO 1996-2:2019 – 2 Акустика - Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини -
    Део 2: - Одређивање нивоа звучног притиска.

Анализе резултата мерења за подручје Града Чачка и за Општину Горњи Милановац :

Галерија

Мониторинг Чачак

Мониторинг Горњи Милановац