Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Превоз и третман инфективног медицинског отпада

Радно време:
радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт
Тел:032/310-346 локал 103, 032/325-019
zdravlje@zdravljecacak.org
jelenamilovic@zdravljecacak.org

Контакт особе за третман инфективног медицинског отпада:

Одговорно лице за управљање медицинским отпадом

Jелена Миловић дипл.инж.зжс

Техничар за управљање медицинским отпадом

Предраг Ружичић,мед.техн.

Завод за јавно здравље Чачак врши превоз и третман инфективног медицинског отпада на основу дозволе за управљање отпадом издате од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине (бр.19-00-00196/2011-02 од 15.11.2012 ).

Правна лица заинтересована за коришћење ових услуга у управљању инфективним медицинским отпадом могу се обратити Заводу за јавно здравље Чачак писменим захтевом за прикупљање, превоз и третман инфективног отпада, ради склапања уговора.

Капацитети ЗЗЈЗ Чачак

Auto

Возило за превоз инфективног медицинског отпада је наменско возило капацитета превоза три стандардна наменска контејнера од 240 литара за превоз инфективног отпада. Ово одговара приближно нето маси од 80 кг инфективног отпада пуног оптерећења возила.

Autoklad

Аутоклав за третман (стерилизацију) инфективног отпада, са програмираним притиском, температуром и временом трајања дејства водене паре омогућује уништавање микроорганизама у третираном отпаду. Уклањањем овог опасног својства отпад постаје неопасан, односно комунални отпад.

Drobilica

Дробилица се користи за дробљење отпада који је већ стерилисан, са циљем смањења укупне запремине отпада и уситњавања истог до непрепознавања, чиме се онемогућава поновно коришћење оштрих предмета.

Ambalaza

Амбалажа за одлагање инфективног медицинског отпада.