Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Служба за немедицинске послове

Дневне исплате Завода за јавно здравље Чачак

Економска служба: 032/320-293

Биланс прихода и расхода у 2023.год.
Финанскијски план за 2024.год.


Архива 2019

Архива 2020

Архива 2021

Архива 2022

Архива 2023