Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Центар за микробиологију

Начелник центра: Др Татјана Бошковић, спец. микробиологије са паразитологијом
Радно време:
Понедељак , среда , петак 07:00 – 14:30 часова
Уторак , четвртак 07:00 – 15:00
Контакт:
Тел: 032/310 335
zzjzklinickaca@gmail.com

Узорковање и пријем узорака

Узимање узорака се врши сваки радни дан 07:00 - 9:15 , осим за узорке фецеса и гениталне узорке који се примају у току читавог радног времена.

Прегледи на гљиве из рода дерматофита , као и узоковање и дијагностика инфекција изазваних урогениталним микоплазмама , уреаплазмама и хламидијама , се врши на заказивање – ЛИЧНО на пријемном одељењу сваки радни дан у току читавог радног времена или телефоном на број 032/310-335.

Извештаји о микробиолошком прегледу се достављају лекарима који су упутили, по завршетку анализе и не издају се пацијентима лично , осим у случају микробиолошких анализа на лични захтев.

Лабораторије Центра се налазе на две локације :

 • Веселина Миликића бр.7 , где се врши пријем узорака или узорковање за пацијенте, по упуту ординирајућег лекара;
 • У оквиру Опште Болнице Чачак , на одељењу за плућне болести и туберкулозу где се раде микробиолошке анализе за пацијенте Болнице Чачак , као и дијагностика туберкулозе;

Поред микробиолошких прегледа по упуту лекара , у Центру за микробиоологију се примају узорци и врши узорковање за пацијенте НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ или по упуту лекара приватних ординација у ком случају пацијент сам сноси трошкове прегледа по Ценовнику услуга за трећа лица.

О центру

Центар за микробиологију ЗЗЈЗ Чачак представља једину микобиолошко дијагностичку лабораторију на Моравичком округу која врши дијагностику хуманих узорака за пацијенте примарне и секундарне здравствене заштите по упуту изабраног лекара , као и интерним упутима за пацијенте у Болници Чачак .

Кадар :

 • 3 лекара специјалиста;
 • 11 техничара санитарно еколошког и општег смера.

У Центру се обављају:

 1. Узорковање и пријем хуманих узорака ;
 2. Бактериолошки прегледи узорака на различите врсте патогена , као дијагностика туберкулозе;
 3. Паразитолошки прегледи различитих узорака ( фецеса , коже ,перианалних брисева );
 4. Миколошки прегледи различитих узорака на гљиве из рода Candida , гљиве из рода Dermatophytae , као и опортунистичких гљива.;
 5. Дијагностика имунолошких маркера различитих врста бактерија, вируса и паразита;
 6. Дијагностика урогениталних инфекција изазваних хламидијама, микоплазмама и уреаплазмама;
 7. Израда теста осетљивости на антибиотике (антибиограма ) на бактеријске изолате, у складу са важећим EUCAST стандардом;
 8. Микробиолошки преглед узорака на клицоноштво у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести;
 9. Други послови од општег интереса ( Праћење микробиолошке резистенције , микробиолошке анализе у току епидемија , као и преглед узорака серума на вирусолошке маркере за пацијенте из ДПСТ – саветовалишта).

Рад Центра је организован кроз два одељења :

 • Одељење за бактериолошку дијагностику;
 • Одељење за паразитолошку , серолошку и миколошку дијагностику.

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ВРСТА УЗОРКА ВРЕМЕ ИЗОЛАЦИЈЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ИЗРАДЕ АНТИБИОГРАМА
1. БРИС ГРЛА, језика,букалне слузокоже и углова усана 24- 48 ч
2. БРИС НОСА 24- 48 ч
3. БРИС ОКА ( вежњаче , палпебри) 24- 72 ч
4. БРИС УХА ( спољашњег ушног канала , секрета из уха) 48- 72 ч
5. СПУТУМ ----- РУТИНСКИ 24- 48 ч
6. БРОНХОАЛВЕОЛАРНИ ЛАВАЖ, БРОНХОАСПИРАТ, ТРАХЕАЛНИ И ТРАНСТРАХЕАЛНИ АСПИРАТ 48- 72ч
7.ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ (асцит, плеурална, перикардијална, ликвор, синовијална,перитонеална) 48- 72 ч
8. БРИСЕВИ ГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА ( уретре, цервикса, вагине, сперме, гланса, препуцијума, вулве ...) 48- 72 ч
9. УРИН 24- 48 ч
10. СТОЛИЦА ( КОПРОКУЛТУРА ) ,РЕКТАЛНИ БРИС 48- 72 ч
11. БРИС КОЖЕ 48- 72 ч
12. БРИС РАНЕ, УЛЦЕРА , ДЕКУБИТА 48- 72 ч
13. КРВ ( ХЕМОКУЛТУРА ) 5-6 дана
14. ПУНКТАТИ , АСПИРАТИ ,ГНОЈ 48- 72 ч
15. ЦЕНТРАЛНИ ВЕНСКИ КАТЕТЕР ,ПЕРИФЕРНИ КАТЕТЕРИ , ИНТРАВАСКУЛАРНА ОПРЕМА 72 ч

ПРЕГЛЕД УЗОРАКА НА МИКОБАКТЕРИЈЕ

ДИРЕКТАН ПРЕПАРАТ – 24 сата КУЛТУРА НА MBK – до 8 недеља

МИКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ УЗОРАКА

СВИ НАПРЕД НАВЕДЕНИ УЗОРЦИ ( 1- 15 ) ПРЕГЛЕД НА ГЉИВЕ ИЗ РОДА CANDIDA ТРАЈАЊЕ АНАЛИЗЕ – 5 дана
УЗОРЦИ СА КОЖЕ, НОКАТНЕ ПЛОЧЕ, ДЛАКЕ - НА ГЉИВЕ ИЗ РОДА DERMATOPHYTAE 14 до 21 ДАН

ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА ЈАЈА ХЕЛМИНАТА
И ЦИСТЕ ПРОТОЗОА ( Lamblia intestinalis ,Entamoeba histolytica )
24 ч
ПЕРИАНАЛНИ ОТИСАК 24 ч
ПРЕГЛЕД НА TRICHOMONAS VAGINALIS
Вагинални секрет или испирак, секрет уретре, експримат простате, седимент урина.
24 ч
ОТИСАК КОЖЕ НА DEMODEX Spp. 24 ч

ПРЕГЛЕДИ СЕРУМА НА ВИРУСНЕ МАРКЕРЕ

 • ELISA и ELFA тест на HIV (HIV Ag/At) antigen + antitela;
 • ELISA и ELFA тест на hepatitis B antigen (HbSAg);
 • ELISA и ELFA тест на укупна атитела на hepatitis C( anti HCV);
 • ;
 • ELISA и ELFA тест на hepatitis A virus (HAV ) IgM antitela;
 • ELISA и ELFA тест на citomegalo virus (CMV )IgM I IgG antitela;
 • ELISA и ELFA тест на Rubella IgM и IgG antitela;
 • ELISA и ELFA тест на Epstein Bar virus VCA/IgM ; VCA /EAIgG i EBNA IgG antitela;

ELISA тестови се изводе једном недељно за сваку врсту , a ELFA тестови свакодневно за хитне случајеве.

ПРЕГЛЕДИ СЕРУМА НА ТОКСОПЛАЗМОЗУ И ЛАЈМ БОРЕЛИОЗУ

ELISA и ELFA тестови TOXO IgM и IgG и LYME IgM и IgG - до 7 дана

ПРЕГЛЕДИ УЗОРКА СТОЛИЦЕ ELFA техником

Clostridium difficile токсин A/B - до 48 сати

ПРЕГЛЕДИ на Chlamydiae trachomatis тестом DIF( директне имунофлуоресценције ) и имунохроматогрфским тестом - 48 сати

ПРЕГЛЕДИ на Mycoplasmae hominis и Ureaplasmae urealyticum – 48 – 72 сата

ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТОВИ

Helicobacter Pylori – детекција антигена у столици – до 24 сата

Rota /Adeno virus - детекција антигена у столици - до 24 сата

Entamoeba, Lamblia ,Cryptosporidium spp – детекција антигена из столице до 24 сата

ОСТАЛЕ СЕРОЛОШКЕ РЕАКЦИЈЕ

ASTO, ASL 48 - 72 ч
LATEX RF 48 - 72 ч
TPHA , RPR Реакција се изводи петком