Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Центар за микробиологију

Начелник центра: Др Татјана Бошковић, спец. микробиологије са паразитологијом
Радно време:
Понедељак , среда , петак 07:00 – 14:30 часова
Уторак , четвртак 07:00 – 15:00
Контакт:
Тел: 032/310 335
zzjzklinickaca@gmail.com

Узорковање и пријем узорака

Узимање узорака се врши сваки радни дан 07:00 - 9:15 , осим за узорке фецеса и гениталне узорке који се примају у току читавог радног времена.

Прегледи на гљиве из рода дерматофита , као и узоковање и дијагностика инфекција изазваних урогениталним микоплазмама , уреаплазмама и хламидијама , се врши на заказивање – ЛИЧНО на пријемном одељењу сваки радни дан у току читавог радног времена или телефоном на број 032/310-335.

Извештаји о микробиолошком прегледу се достављају лекарима који су упутили, по завршетку анализе и не издају се пацијентима лично , осим у случају микробиолошких анализа на лични захтев.

Лабораторије Центра се налазе на две локације :

 • Веселина Миликића бр.7 , где се врши пријем узорака или узорковање за пацијенте, по упуту ординирајућег лекара;
 • У оквиру Опште Болнице Чачак , на одељењу за плућне болести и туберкулозу где се раде микробиолошке анализе за пацијенте Болнице Чачак , као и дијагностика туберкулозе;

Поред микробиолошких прегледа по упуту лекара , у Центру за микробиоологију се примају узорци и врши узорковање за пацијенте НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ или по упуту лекара приватних ординација у ком случају пацијент сам сноси трошкове прегледа по Ценовнику услуга за трећа лица.

О центру

Центар за микробиологију ЗЗЈЗ Чачак представља једину микобиолошко дијагностичку лабораторију на Моравичком округу која врши дијагностику хуманих узорака за пацијенте примарне и секундарне здравствене заштите по упуту изабраног лекара , као и интерним упутима за пацијенте у Болници Чачак .

Кадар :

 • 3 лекара специјалиста;
 • 11 техничара санитарно еколошког и општег смера.

У Центру се обављају:

 1. Узорковање и пријем хуманих узорака ;
 2. Бактериолошки прегледи узорака на различите врсте патогена , као дијагностика туберкулозе;
 3. Паразитолошки прегледи различитих узорака ( фецеса , коже ,перианалних брисева );
 4. Миколошки прегледи различитих узорака на гљиве из рода Candida , гљиве из рода Dermatophytae , као и опортунистичких гљива.;
 5. Дијагностика имунолошких маркера различитих врста бактерија, вируса и паразита;
 6. Дијагностика урогениталних инфекција изазваних хламидијама, микоплазмама и уреаплазмама;
 7. Израда теста осетљивости на антибиотике (антибиограма ) на бактеријске изолате, у складу са важећим EUCAST стандардом;
 8. Микробиолошки преглед узорака на клицоноштво у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести;
 9. Други послови од општег интереса ( Праћење микробиолошке резистенције , микробиолошке анализе у току епидемија , као и преглед узорака серума на вирусолошке маркере за пацијенте из ДПСТ – саветовалишта).

Рад Центра је организован кроз два одељења :

 • Одељење за бактериолошку дијагностику;
 • Одељење за паразитолошку , серолошку и миколошку дијагностику.

Политика квалитета мисија и визија Центра за микробиологију :

Каталог услуга са временом издавања резултата (на упут) Испитивање на лични захтев пацијената (ценовник)